Dvorane

Franjevačka Teologija, Sarajevo, BIH

Ekonomski fakultet, Beograd

Naučno-tehnološki park, Novi Sad

Palata pravde, Kragujevac

Opština Surčin, Beograd

FON – Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Politehnička škola, Požarevac

Kulturni centar Grad Ljubuški, BIH

Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo, BIH

Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

DDOR Novi Sad